Førstehjælp

Tlf.: 40 31 25 25

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Fra 1. oktober 2006 skal de der tager kørekort for første gang, inden de kan tilmelde sig teoriprøve, have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpkursus.

 

Formålet:

at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

- Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade,

- yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn,

- yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og forebygge chok,

herunder føre en beroligende samtale m.m.